Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Zarządzanie
Nieruchomościami Martyna Weiskopf z siedzibą w Kłecku (62-270)
ul. Jarzębinowa 6, NIP: 784-247-26-60. Ochrona danych odbywa się zgodnie z
wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma
2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym
celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej www.weiskopf-kancelaria.pl
są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2 Administrator Danych

1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych swoich klientów. Oznacza to,
że jeśli korzystasz z naszej strony i logujesz się za jej pośrednictwem do innych stron
lub korzystasz z formularza kontaktowego, to przetwarzamy dane osobowe takie jak:
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy,
zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych
drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w każdym czasie, bez
żadnych ograniczeń.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji

Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@weiskopf-
kancelaria.pl

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń
przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego
obligują nas do retencji danych.
6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki
czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3 Pliki cookies

1. Witryna www.weiskopf-kancelaria.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje
rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o
czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem
formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając
bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby
zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Kancelaria Prawna Zarządzanie
Nieruchomościami Martyna Weiskopf w celu optymalizacji działań.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
6. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej
serwisu.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane
zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.