Zakres usług

Zobowiązania, spadki, sprawy rodzinne, prawo rzeczowe, prawo pracy, umowy

Postępowania karne, karno-skarbowe, wykroczenia, prawo drogowe

Sprawy przed organami i sądami administracyjnymi, prawo handlowe, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty lokalne, sprawy budowlane

Stała, kompleksowa obsługa małych, średnich i dużych firm

Profesjonalna obsługa dużych i małych wspólnot mieszkaniowych

Obsługa nieruchomości przeznaczonych pod wynajem