Zarządzanie Najmem

Zarządzanie Najmem

dla klientów posiadających nieruchomości przeznaczone na wynajem oferujemy usługi polegające na bieżącej obsłudze najmu – tj. na zlecenie klienta wyszukujemy najemcę, zawieramy w imieniu klienta umowę najmu (na podstawie wzoru opracowanego przez nas we współpracy z klientem), pobieramy należne opłaty oraz stale kontrolujemy najemców w zakresie prawidłowego korzystania z przedmiotu najmu. Prowadzimy również postępowania sądowe w zakresie egzekucji zaległych należności z tytułu najmu oraz postępowania eksmisyjne względem najemców, którzy nie opuszczają dobrowolnie zajmowanych nieruchomości.
Ad.

Related Projects

admin - author

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *