Sprawy administracyjne i gospodarcze

Sprawy administracyjne i gospodarcze

świadczymy usługi w zakresie wszelkich postępowań przed organami rządowymi i samorządowymi oraz sądami administracyjnymi (postępowania dotyczące m.in. nieruchomości – wywłaszczeń, uzyskiwania tytułu prawnego, procesu budowlanego, podatków lokalnych itp.), postępowań z ubezpieczeń społecznych, spraw z zakresu prawa handlowego (opracowywanie i analiza wzorów regulaminów, umów spółek, statutów i innych)

Related Projects

admin - author

Comments are closed