Sprawy Karne

Sprawy Karne

świadczymy usługi w zakresie postępowań karnych (dotyczących zbrodni oraz występków), karno-skarbowych (dotyczących egzekucji podatków czy innych należności publiczno-prawnych), dotyczących wykroczeń (w tym m.in. dotyczących wykroczeń w prawie drogowym)

Related Projects

admin - author

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *